Disclaimer

LEGAL
KOETSHOF is een afdeling van:

GEOLINCK
Staatsbaan 44
3460 Bekkevoort

Ondernemingsnr.: 0447.227.804

GEOLINCK besteedt alle aandacht en zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. GEOLINCK streeft er naar u zo goed mogelijk te informeren toch kan GEOLINCK niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin opgenomen informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of mediabronnen waarnaar door middel van hyperlinks of via elke ander vorm van verwijzing naar verwezen wordt. GEOLINCK behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin opgenomen informatie of gegevens zonder aankondiging te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

PRIVACY – bescherming van de persoonsgegevens;

Confidentialiteit

Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is voor ons, vooral in het belang van uw privacyrechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie,
verplicht GEOLINCK zich ertoe volgende punten na te streven:

Toelating om gegevens te gebruiken

Door uw gegevens in te voeren, verleent u ons de toelating deze informatie op te slaan en te gebruiken.

Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden.

Beschermen en opslagen van gegevens

We verzamelen en bewaren de volgende klantgegevens:

Persoonlijke informatie (naam van de klant, email adres, telefoongegevens, adresgegevens)

Gebruik van Cookies

Cookies kunnen worden gebruikt de internetgebruikers te herkennen en hun gedrag op een site na te gaan waardoor GEOLINCK het ontwerp en de opmaak van de site kan verbeteren. De hiertoe gebruikte cookies stelt ons echter niet in staat om uw persoonlijke identificatiegegevens op te halen. Voor de beste ervaring op deze website raden we echter aan om Cookies te accepteren.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

GEOLINCK maakt gebruik van goede en efficiënte beveiligingsprocedures als bescherming tegen verlies, spam, toegangsbeheer, openbaarmaking, wijziging of schrapping. Verwerking en transmissie van de gegevens gebeurt via het SSL (Secure Socket Layer) proces. Weergegeven door het slotje in de URL balk van onze website.

Gegevensintegriteit

We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de processen/doelen waarvoor ze werden verzameld. GEOLINCK pas de meest geschikte economische maatregelen toe om ervoor te zorgen dat deze gegevens, juist, volledig en up-to-date zijn voor de vooropgestelde doelen conform de Europese wetgeving aangaande de privacy en gegevensbescherming.

Uitvoering en naleving van deze gegevensbescherming

GEOLINCK leeft bovenstaande punten in verband met gegevensbescherming nauwgezet na. Indien u echter vragen heeft, een suggestie en/of opmerking wilt maken met betrekking tot gegevensbescherming op onze website, contacteer ons: koetshof@telenet.be

Auteursrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. GEOLINCK behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Show Buttons
Hide Buttons